Phone – SK
+421 902 350 242
Email – SK

Prišiel MailStore Server 9

Už je pre každého dotupná najnovšia verzia obľúbeného systému archivácie. Je tu MailStore Server 9, s množstvom noviniek a inovácií, s výrazne zvýšeným archivačným výkonom.

Stiahnuť MailStore Server 9

Novinky MailStore Server 9

 

Vstavané rozvrhovanie úloh

MailStore Server 9 nahrádza bežný plánovač Windows Task Scheduler pre kontinuálny beh archivácie vlastným plánovačom. Inteligentný plánovací systém od teraz v závislosti od zaťaženia a požiadavky času na operácie archivácie automaticky spĺňa tieto úlohy. Pre správcov to znamená veľkú výhodu, viac sa už nemusia venovať nastaveniam plánovacích úloh a ich kontrole.

Až 3x vyšší archivačný výkon

Nový algoritmus systému MailStore Server 9 pomôže sledovať všetky zmeny Exchange a IMAP schránok, omnoho rýchlejšie tým dokáže nájsť nové, ešte nearchivované e-maily. Pri našich testovacích podmienkach používanie nového algoritmu znamenalo až trojnásobné zvýšenie rýchlosti, čo pre každého znamená lepšie využívanie procesora a výrazne zníženú sieťovú prevádzku.

v9-porovnanie-výkonu

Náhlad HTML v Outlook a MailStore Web Access

Novinkou verzie 9 je, že pri používaní z prehliadača dostupného MailStore Web Access alebo modulu Outlook add-in budú e-maily znázornené v pôvodnom formáte HTML, presne tak, ako sme si už všetci zvykli z každodenného používania Outlook, navyše znázornenie ďalších adresátov a všetkých príloh e-mailu je tiež zjavnejšie.

Automatická aktualizácia MailStore Client

Po aktualizácií MailStore Server už viac nie je potrebné osobitne aktualizovať doplnky Outlook add-in a MailStore Client, tie už spadnú pod kontrolu automatizovaného vstavaného nástroja aktualizácií.

Plne upravený audit: Auditing 2.0

Nezávisle od nástroja Windows event log od teraz MailStore dokáže sám vytvárať denníky o udalostiach systému, a to do priečinka označeného správcom. Tým zostane lahšia práca so súbormi auditovania, a aj po re-konfigurácií zostanú tieto súbory prístupné.

Zobrazenie položiek e-mailov

Nová verzia MailStore prináša aj rýchlejšie zobrazenie výsledkov hľadaných položiek. Tým dokáže automatizovane načítať a sprístupniť desať-tisícok e-mailov jednoducho rolovaním. MailStore Web Access a tiež Outlook add-in majú zlepšené tieto vlastnosti. Zjednodušilo sa vyhľadávanie vo veľkých zoznamoch či priečinkoch obsahujúcich tisícok e-mailov.

Vynovený Lock Manager

Inovácie nového Lock Manager umožňujú optimalizáciu interné riadenie a plánovanie procesov. Vďaka tomu zostáva MailStore Server funkčný aj pri vysokých, až extrémnych zaťaženiach. Značne zvýši výkon systému, a zníži potrebný čas reakcie.

Vylepšené zálohovanie

Vstavaná funkcia zálohovania umožňuje oveľa jednoduchšie obnovenie v MailStore Server 9: pomocou zálohovania miesta inštalácie MailStore Server, a vytvorením batch súboru aj po zrútení celého systému je možné obnoviť MailStore na pôvodnom mieste automaticky, jediným kliknutím.

Bezplatná aktualizácia

 

Najnovšia verzia MailStore Server 9 je bezplatne prístupná pre každého aktívneho používateľa s predplatením. Pred spustením aktualizácie si prosím poriadne preštudujte sprievodcu Update Notes!

Ste pripravený k aktualizácií?

Nákup a obnovenie predplatenia